اهداف و وظایف
توضیحات مربوط به مدیریت یا معاونت در این قسمت قرار می‌گیرد.
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
اخبار
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹
اولین کارگاه تخصصی کارشناسان محترم سامانه حس آبان ۱۳۹۹
اولین جلسه کارگاه تخصصی کارشناسان محترم سامانه حس در مراکز آموزش عالی استان 
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹
بازدید از پژوهشگاه توسعه نور افزار البرز
بازدید از پژوهشگاه توسعه  نور افزار البرز ۱۳۹۹/۷/۱۶
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
بازدید از مرکز رشد مواد و انرژی
بازدید از مرکز رشد مواد و انرژی ۱۴مهرماه ۱۳۹۹ 
پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹
بازدید از موسسه غیر انتفاعی طبرستان مازندران
بازدید از موسسه غیر انتفاعی طبرستان مازندران 
پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹
اولین جلسه کارگروه تخصصی موسسه های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فن آوری )
جلسه کارگروه موسسه های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فن آوری) 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
سومین جلسه ی تخصصی کارگروه مراکز علمی کاربردی آموزش عالی استان البرز خرداد ۹۹
سومین جلسه ی تخصصی کارگروه مراکز علمی کاربردی مراکز آموزش عالی خرداد ۹۹ 
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
اطلاعیه ها
موسسه های آموزش عالی آزاد
۱۴۰۰/۳/۲۴
آیین نامه های هیات نظارت در آموزش عالی
۱۳۹۹/۹/۱۱
۱۲۳
۱۳۹۹/۸/۲۴
اولین کارگاه تخصصی کارشناسان محترم سامانه حس آبان ۱۳۹۹
اولین جلسه کارگاه تخصصی کارشناسان محترم سامانه حس در مراکز آموزش عالی استان 
۱۳۹۹/۸/۲۴
بازدید از مرکز رشد مواد و انرژی
بازدید از مرکز رشد مواد و انرژی در استان البرز ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹
۱۳۹۹/۸/۱۰
بازدید از پژوهشگاه توسعه نور افزار البرز
بازدید از پژوهشگاه توسعه  نور افزار البرز ۱۳۹۹/۷/۱۶
۱۳۹۹/۷/۲۰
بازدید از مرکز رشد مواد و انرژی
بازدید از مرکز رشد مواد و انرژی ۱۴مهرماه ۱۳۹۹ 
۱۳۹۹/۷/۱۷
بازدید از موسسه غیر انتفاعی طبرستان مازندران
بازدید از موسسه غیر انتفاعی طبرستان مازندران 
۱۳۹۹/۷/۱۰
چهارمین نشست اعضای هیات نظارت و ارزیابی تیرماه ۹۹
چهارمین نشست اعضای هیات نظارت و ارزیابی تیرماه ۹۹
۱۳۹۹/۴/۱۶
اولین جلسه کارگروه تخصصی موسسه های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فن آوری )
جلسه کارگروه موسسه های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فن آوری) 
۱۳۹۹/۳/۲۱