اهداف و وظایف
توضیحات مربوط به مدیریت یا معاونت در این قسمت قرار می‌گیرد.
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
اخبار
برگزاری اجلاس بهره وری علوم تحقیقات و فناوری و انتخاب کارشناس برتر وزارت عتف در استان های کشور
                                                                                  حضور دبیر محترم هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز جناب آقای دکتر نادر شکراللهی در اولین اجلاس بهره وری علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه علامه طباطبایی مورخ ۲۶ و ۲۷دی ماه ۱۴۰۲.                                                                                                            
شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲
نشست تخصصی سفر کیفیت وزارت عتف در جلسه هیات ناتک شهریورماه ۱۴۰۲
عنوان مورد نظر خود را در این بخش وارد کنید متن مجلسه هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت استان البرز (ناتک) با حضور دکتر رازینی؛ رئیس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و معاونین محترم مرکز، و همراهان و دکتر حسن بیگی؛ رئیس محترم هیات ناتک البرز و رئیس دانشگاه معین و اعضای محترم هیات ناتک استان و روسای مراکز آموزشی و پژوهشی در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ از ساعت ۳۰/۱۳ تا ۱۶/۳۰ در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.  
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲
انتخاب دبیرخانه استان البرز و کارشناس برتر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حوزه نظارت و ارزیابی استان ها همزمان با برگزاری اولین اجلاس بهره و
                                                                                                                                                                                           
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی قندکرج برگزار شد.
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی قندکرج با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ از ساعت ۹ الی ۱۳ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند.   
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ از ساعت ۹ الی ۱۳ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند.   
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ از ساعت ۹ الی ۱۴ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند. 
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی مشکات ولایت
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی مشکات ولایت با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک استان البرز برگزار شد.   
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی واحد برادران برگزار شد.
بازدید از دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی واحد برادران با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده (دکتر سید علی حسینی- دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز دو شنبه مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر انجام شد.  
دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱
اطلاعیه ها
برگزاری اجلاس بهره وری علوم تحقیقات و فناوری و انتخاب کارشناس برتر وزارت عتف در استان های کشور
                                                                                  حضور دبیر محترم هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز جناب آقای دکتر نادر شکراللهی در اولین اجلاس بهره وری علوم تحقیقات و فناوری در دانشگاه علامه طباطبایی مورخ ۲۶ و ۲۷دی ماه ۱۴۰۲.                                                                                                            
۱۴۰۲/۱۱/۷
نشست تخصصی سفر کیفیت وزارت عتف در جلسه هیات ناتک شهریورماه ۱۴۰۲
عنوان مورد نظر خود را در این بخش وارد کنید متن مجلسه هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت استان البرز (ناتک) با حضور دکتر رازینی؛ رئیس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و معاونین محترم مرکز، و همراهان و دکتر حسن بیگی؛ رئیس محترم هیات ناتک البرز و رئیس دانشگاه معین و اعضای محترم هیات ناتک استان و روسای مراکز آموزشی و پژوهشی در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ از ساعت ۳۰/۱۳ تا ۱۶/۳۰ در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.  
۱۴۰۲/۷/۱۷
کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۴۰۲/۳/۱۰
انتخاب دبیرخانه استان البرز و کارشناس برتر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حوزه نظارت و ارزیابی استان ها همزمان با برگزاری اولین اجلاس بهره و
                                                                                                                                                                                           
۱۴۰۲/۳/۱۰
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی قندکرج برگزار شد.
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی قندکرج با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ از ساعت ۹ الی ۱۳ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند.   
۱۴۰۲/۳/۱۰
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ از ساعت ۹ الی ۱۳ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند.   
۱۴۰۲/۳/۱۰
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ از ساعت ۹ الی ۱۴ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند. 
۱۴۰۲/۳/۱۰
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی مشکات ولایت
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی مشکات ولایت با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک استان البرز برگزار شد.   
۱۴۰۲/۳/۱۰
رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
۱۴۰۲/۳/۹
بازدید از دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی واحد برادران برگزار شد.
بازدید از دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی واحد برادران با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده (دکتر سید علی حسینی- دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز دو شنبه مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر انجام شد.  
۱۴۰۱/۱۰/۱۲