رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 | تاریخ ارسال: 1398/4/24 | 

فهرست اعضای هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز 
 
جناب آقای دکتر
عزیز اله حبیبی
 
ریاست محترم دانشگاه خوارزمی و ریئس محترم هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز 
جناب آقای دکتر
محمد حسین عبداللهی
 
نایب رئیس محترم هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز 
جناب آقای دکتر
نادر شکراللهی 
دبیر محترم هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز 
جناب آقای دکتر
جمشید شنبه زاده 
عضو محترم حقوقی هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز 
جناب آقای دکتر
مرتضی تهامی 
عضو محترم حقوقی هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز 
جناب آقای دکتر
اصغر امیری 
نماینده محترم زیر نظام دانشگاه پیام نور و عضو حقیقی هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز 
جناب آقای دکتر
حامد باقری فراهانی 
نماینده محترم زیر نظام دانشگاه جامع علمی کاربردی و عضو حقیقی هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز
جناب آقای مهندس
اصغر ترکیان 
نماینده محترم زیر نظام دانشگاه فنی حرفه ای و عضو حقیقی هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز 
جناب آقای مهندس
امین عباس پور 
نماینده محترم زیر نظام دنشگاه فرهنگیان و عضو حقیقی هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز 
جناب آقای دکتر
بیژن عبداللهی 
عضو محترم حقیقی هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز
جناب آقای دکتر
مسعود گرامی پور 
عضو محترم حقیقی هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان البرز

دفعات مشاهده: 10718 بار   |   دفعات چاپ: 731 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر