هیات نظارت در آموزش عالی استان البرز- اخبار ناتک
انتخاب دبیرخانه استان البرز و کارشناس برتر وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حوزه نظارت و ارزیابی استان ها همزمان با برگزاری اولین اجلاس بهره و

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/10 | 

                                                                                                                       

                                                                                                            
نشانی مطلب در وبگاه هیات نظارت در آموزش عالی استان البرز:
http://khu.ac.ir/find-105.27898.68834.fa.html
برگشت به اصل مطلب