مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: خبر نظارت:
:: اولین کارگاه تخصصی کارشناسان محترم سامانه حس آبان ۱۳۹۹ - 1399/8/24 -
:: بازدید از پژوهشگاه توسعه نور افزار البرز - 1399/7/20 -
:: بازدید از مرکز رشد مواد و انرژی - 1399/7/17 -
:: بازدید از موسسه غیر انتفاعی طبرستان مازندران - 1399/7/10 -
:: اولین جلسه کارگروه تخصصی موسسه های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فن آوری ) - 1399/3/21 -
:: سومین جلسه ی تخصصی کارگروه مراکز علمی کاربردی آموزش عالی استان البرز خرداد ۹۹ - 1399/3/21 -
:: کارگاه تخصصی آموزش ارتقای کیفیت در نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت - 1398/11/30 -
:: بازدید هیات نظارت و ارزیابی از دانشگاه جامع علمی-کاربردی خانه کارگر ساوجبلاغ - 1398/11/28 -
:: بازدید از دانشگاه جامع علمی - کاربردی خانه کارگر کرج - 1398/11/20 -
:: برگزاری جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در استان البرز - 1398/7/13 -
:: اولین جلسه کارگروه تخصصی دانشگاه های علمی-کاربردی هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی در استان البرز - 1398/6/27 -
:: برگزاری نهمین نشست سالیانه هیات‎های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی - 1398/6/9 -
:: اولین جلسه کارگروه دانشگاه های پیام نور - 1398/4/31 -
:: کارگاه آموزشی انتقال تجربه نظارت و ارزیابی حرفه ای - 1398/4/30 -
:: ابلاغ حکم انتصاب جناب آقای دکتر شکراللهی به عنوان دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان البرز از طرف وزارت علوم - 1398/4/18 -